Caballinus

O projektu

S pomocí našeho Nadačního fondu mohl Caballinus z.s. vytvořit nové zázemí v srdci Krkonoš, kde jejich hiporehabilitační aktivity a péči využívají děti se specifickými potřebami a jejich rodiny z celé republiky.

K největšímu pozitivnímu přínosu a zlepšení stavu klientů dochází při intenzivních terapiích.

Během všech pobytů je stěžejní náplní hipoterapie ve fyzioterapii, která je zařazena 2x denně. Klientům se nabízí možnost vyzkoušet si také canisterapii pořádanou ve spolupráci s externími spolupracovníky.

Stálou součástí programu jsou aktivity s využitím koní, muzikoterapie a tvořivé činnosti, které pomáhají specificky rozvíjet motorické, komunikační či sociální dovednosti dětí. Cílem těchto pobytů je, kromě profesionální a kvalitně provedené fyzioterapie, poskytnout rodinám prostor, kde mohou společně fungovat. Pobyty jsou současně místem, kde se naši klienti setkávají a vyměňují si své zkušenosti.

Dotyková terapie pro děti 

Stali jsme se součástí jedinečného projektu Dotyková terapie pro děti na oddělení následné intenzivní péče (NIP) v Nemocnici Hořovice (vice ZDE). Tento projekt rozšiřuje aktivity Caballinus z.s. v dotykové terapii, kterou již třetím rokem praktikují v Nemocnici milosrdných sester sv. Karla Boromějského pro pacienty v paliativní péči.


Více o projektu CABALLINUS se dozvíte na stránkách